en bild

Välkommen till Närsjukhuset Simrishamn

Vi erbjuder en trygg vård anpassad efter dina behov. Vården utförs på uppdrag av Region Skåne.

Närakuten i Simrishamn samordnas med akuten i Ystad

Med anledning av de rådande Covid 19 läget har Thomas Persson, sjukhuschef i Ystad och Helena Ozolins, VD för Närsjukvården Österlen AB som driver närsjukhuset i Simrishamn, inlett ett ovanligt samarbete kring resurser. 

För att höja beredskapen i Ystad som är ett akutsjukhus, kommer medarbetarna från närakuten i Simrishamn tillfälligt stötta upp akuten i Ystad. Det innebär att från och med måndag 23 mars 8.00 stänger närakuten i Simrishamn i första hand till och med 31 augusti, detta datum kan komma att ändras beroende av behovet.

Besökstider

Med anledning av den nationella utvecklingen av covid-19 (corona) situationen har det införts besöksförbud för den som vill besöka anhörig inom Region Skånes hälso-och sjukvård. Detta innebär att inga besök tillåts på våra vårdavdelningar. 

Ni som har inbokat besök på någon av våra mottagningar är välkommen. Du kan känna dig trygg att besöka sjukhuset.
Är man i det stora hela frisk, köra hit i egen/närståendes bil, kan det var en god idé att få sitt läkarbesök gjort de kommande veckorna. Glöm inte att andra sjukdomar också påverkar hälsotillståndet.

Vill du inte sitta i väntrummet och vänta på ditt besök så prata med kassan när du registrerar dig så hittar vi en annan lösning.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer som visar tecken på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från besök och sociala kontakter där de kan smitta andra.

Du är alltid välkommen att ringa till oss om du undrar över något kring ditt inbokade besök på tfn 0414-155 60

Hos oss gäller samma regler för patientavgifter, högskostnadsskydd och sjukresor som i övriga Skåne. Regler och rättigheter på Region Skånes webbplats

Hitta till Närsjukhuset Simrishamn